Praktische infoAsara

 • Spelsoort: Bordspel
 • Spelduur: 45' à 60'
 • Aantal spelers: 2-4
 • Leeftijd: 9+
 • Jaar van uitgifte: 2010
 • Uitgegeven bij Ravensburger
 • Auteur: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling
 • Prijs: +/- 30,00 €

Eerste indrukken

Ik zag het spel voor het eerst op Spiel 2010 in Essen, en kon daar zelfs de uitbreiding 'das Haus des Flaschengeist' gratis op de kop tikken. Ik was meteen gecharmeerd door het mooie spelmateriaal. Het concept lijkt eenvoudig: de meeste,de hoogste en de mooste torens bouwen. Maar schijn bedriegt ...

Waardering

Originaliteit Visuele afwerking Speelplezier
{extravote 1} {extravote 2} {extravote 3}

Spelmateriaalasara03

 • Spelbord bestaande uit 5 vierkante delen en 4 driehoeken
 • 100 bouwelementen van de torens
 • 4 telstenen
 • 1 jaarteller
 • 4 zichtschermen
 • 45 kaarten met inkopers afgebeeld in 5 verschillende kleuren
 • 52 munten
 • 1 Gunst van de Kalief (startspeler)

Korte beschrijving

Asara, land van duizend torens, opent zijn poorten.
Als creatieve bouwmeesters wedijveren de spelers door de indrukwekkendste torens te bouwen. Met elke voltooide toren en elke luisterrijke versiering stijgt hun aanzien bij de Kalief. Door behendig, tactisch en op het juiste tijdstip te opereren stellen jouw torens de concurrentie letterlijk in de schaduw.
ASARA biedt een spannend spelverloop en bij elke spelbeurt nieuwe uitdagingen, en dat met eenvoudige spelregels!

Spelervaring

Doel

De spelers proberen de meeste, de hoogste en de mooiste torens te bouwen. Hiervoor beschikt elke speler over een aantal inkopers om het nodige bouwmateriaal en de bouwvergunningen aan te schaffen. Hij heeft hiervoor 4 jaren de tijd. Op het einde van elk jaar en op het einde van het spel wordt er telkens een puntentelling gedaan. Wie op het einde van het spel het hoogste staat op de prestigelijst die wint het spel.

Voorbereiding

Het spelbord wordt opgebouwd door de driehoeken aan het basisspelbord aan te leggen. De verschillende driehoeken bepalen of je het familiespel wilt spelen of het spel voor gevorderden. In functie van het aantal spelers krijg je ook aan aantal inkopers (kaarten) te beschikking. Achter je zichtscherm verberg je je startgeld en de spelers bepalen onderling wie mag starten met de Gunst van de Kalief (startspeler). De jaarteller wordt op veld 1 geplaatst en op de prestigelijst zetten de spelers hun scorepion.

Het spel

Een zet bestaat uit twee elementen:
 • inkoper op pad sturen (een kaart uitspelen)
 • actie uitvoeren (Bv. een onderdeel van een toren kopen)
Inkoper op pad sturen
Wie aan de beurt is mag één inkoper op pad sturen en inzetten in een zone op het spelbord. De belangrijkste regel hierbij is de kleurdwang: een speler die als eerste een inkoper in een zone legt kiest de kleur. De volgende spelers moeten een inkoper van dezelfde kleur inzetten. Kan een speler dit niet en wil hij toch van deze zone genieten dan mag hij twee willekeurige inkopers met de rugzijde naar boven inzetten. 
  
Actie uitvoeren:
 • je kan torens kopen: voetstukken, tussen-en topelementen. De kleur bepaalt de kostprijs van een torenelement. Het is ook belangrijk om te letten op de stukken toren die versierd zijn met gouden ornamenten. Zij leveren je extra punten op, ... weet je nog, de mooiste toren ...
 • Je kan extra geld afhalen in de bank. Hier komt het er op aan om snel te zijn. Let op: op het +5 veld geldt geen kleurdwang!
 • Je kan toren(s) bouwen. Hiervoor is een bouwvergunning nodig. Een toren moet minstens bestaan uit een voetstuk en een topelement. Je mag zoveel elementen (of minder) bouwen als je vergunning toelaat.
 • Je kan een spion op pad sturen (omkopen) waardoor je de gedekte stapels torenelementen naast het speelveld mag inkijken en een element kiezen (mits betaling van het element natuurlijk).
 • En je kan dingen naar de gunst van de Kalief wat maakt dat je het volgende jaar de startspeler wordt.
 • Spelregels voor gevorderden voegen nog twee elementen toe: huis met verlichte vensters en een inkoper aannemen.
Tellingen:
 • Jaartelling: op het einde van een jaar, als alle inkopers zijn ingezet, wordt er een telling gedaan. Iedere toren, iedere goudversiering en de gunst van de Kalief levert een prestigepunt op.
 • Een nieuw jaar: de inkopers worden van het spellbord verwijderd, geschud en opnieuw verdeeld, en de markten worden aangevuld met nieuwe torenelementen.
 • Eindtelling: voor iedere torenkleur wordt gekeken wie de hoogste en op een na hoogste toren heeft, dit levert prestigepunten op. Wie heeft de hoogste toren en wie heeft de meeste torens. Prestigepunten krijg je volgens de score op de binnenkant van de schermpjes.

Mijn waardering

Ik was snel gecharmeerd door Asara en wel om verschillende redenen:
 • Het spelbord is mooi, de vorm doet het hem hier en de keuze die je hebt om verschillende hoeken toe te voegen is knap gevonden. Je kan zo het spel wat meer diepgang geven voor gevorderde spelers. Het zou mij verwonderen als er niet nog meer uitbreidingen volgen op dit spel, dat op die manier modulair kan opgebouwd worden.
 • Het concept met de speelkaarten (de inkopers) is dan weer vrij origineel. Met drie of vier spelers gaat hier direct de moeilijkheidsgraad de hoogte in en heb je minder kansen om op alle terreinen koopmannen te kunnen inzetten. Je zal dus goed moeten overwegen wat je doet. bovendien heb je zoals gewoonlijk bij deze spellen wel altijd iets te kort: inkopers, geld, koopbare torenelementen, enz...
 • Het spel speelt vlotjes en duurt helemaal niet lang, een jaar, in het spel natuurlijk, is zo voorbij. De puntentellingen geven een aanduiding, maar een voorsprong tijdens de jaartellingen is absoluut geen garantie om het spel te winnen. De eindtelling kan nog voor grote verrassingen zorgen.
 • Er is veel interactie, je moet constant je tegenstrevers in de gaten houden en proberen in te schatten wat zij zinnens zijn. Toch ben je vooral bezig met je eigen torens, en met vier spelers wordt het gegarandeerd vloeken omdat je zo zeer gewilde stukken toren voor je neus worden weggekaapt.
 • De factor geluk: ja daar is altijd veel over te doen. De echte veelspelers vinden dat de geluksfactor zo miniem mogelijk moet zijn voor een goed spel. Het feit dat de nieuwe torenkaartjes willekeurig op het speelbord komen aan het begin van elke jaartelling kan er voor zorgen dat je hele planning in duigen valt. Toch vind ik dat het spelplezier hier de bovenhand haalt. 
Asara is dan ook een familiespel, maar voor mij zeker een van de bovenste plank, en ik ben ervan overtuigd dat menig veelspeler ook plezier zal beleven aan dit spel.

Markant detail...

Er is een uitbreiding beschikbaar (een nieuwe driehoek): Das haus des Flaschengeist.  Ik kon deze uitrbreiding in Essen al op de kop tikken, nog vóór ik het spel al gespeeld had. 

Links